Ako se SD kartica odjednom ne vidi u telefonu ili računaru, potrebno je utvrditi da li je fizički neispravna ili ima neki softverski problem u vidu virusa ili