Popravljen disk WD 500 GB

Popravljen disk WD 500 GB za firmu Insomnia Design. U pitanju je bio pokvaren motor koji je zamenjen novim, posle čega su svi podaci bili ponovo pristupačni.

Ovo je vrlo komplikovana operacija, ali pošto su podaci bili jako bitni,  morali smo uništiti novi disk da bi popravili stari na kom su bili svi podaci firme.

I jedan savet za firme. Po pravilu nailazimo na celokupno poslovanje firmi na jednom računaru, obično starom, bez rezervnih kopija na drugim medijima, nego eventualno samo na istom disku. Ovo je katastrofalna greška! Pad sistema rešavamo lako i svi podaci su uvek spašeni, ali u slučaju kvara samog diska, velika je verovatnoća da podaci ne mogu biti spaseni! Imali smo slučajeve kada su ploče na disku bile toliko izgrebane da je šansa za oporavak jednaka nuli, što su potvrdile i druge firme kod kojih su diskovi prethodno ili naknadno nošeni na popravku.

Zato: backup, backup, backup!