Dijagnostika hard diska online

Ako je hard disk prestao sa radom, preporuka je da se prvo uradi dijagnostika hard diska pomoću našeg originalnog algoritma. Pratite redom odgovor koji najviše odgovara datoj situaciji. Ako ne uspete da utvrdite šta je problem, možete svakako doći u servis da uradimo dijagnostiku hard diska. Dijagnostika u servisu je besplatna do 2 diska.

Dijagnostika internog hard diska u računaru

dijagnostika internog hard diska

Prvo je potrebno ustanoviti da li se disk vidi u BIOS-u. Ovo ne važi za Apple računare.

BIOS je program koji se startuje odmah po uključivanju računara. Ulazak u BIOS matične ploče se razlikuje od računara do računara, ali neki standardni način ulaska u BIOS je sledeći:

 • Potražite na tastere F2, F10, DEL, ESC, a ako je u pitanju laptop, i taster Fn.
 • Isključite računar.
 • Pritisnite i držite prvi taster sa spiska i uključite računar. Ako je u pitanju laptop, probajte prvo bez držanja tastera Fn, pa ako ne uspe, onda držite i taster Fn, osim u slučaju DEL i ESC tastera.
 • Posle 5-10 sekundi, trebalo bi da se otvori BIOS, a ako prođe dalje, ponovite proceduru sa sledećim tasterom.
 • Kada ste ušli u BIOS, pomoću strelica na tastaturi, Enter za potvrdu i ESC za povratak nazad, pronađite deo BOOT ili HARD DISKS. Tu treba da se pojavi model hard diska, npr. WD, Seagate, Toshiba, Hitachi itd., kao i njegov kapacitet, npr. 500 GB, 1000 GB itd..

Ako se ne vidi model diska ni kapacitet, verovatno je neispravan firmver, neispravna elektronika ili neispravne glave. Dijagnostika hard diska mora da se ustanovi u daljoj proceduri.

Disk se ne vidi u BIOS-u

Ustanovili smo da se hard disk ne vidi u BIOS-u. Ako je desktop računar u pitanju, probajte prvo da izvadite i vratite SATA kabl za napajanje i podatke (pljosnati širi i uži priključak). Ako to ne pomogne, idemo dalje.

Uključite računar i prislonite uvo što bliže računaru, kod desktopa sa bočne strane, a kod laptopa sa donje strane.

 • Motor se ne pokreće – neispravna je elektronika diska ili ROM.
 • Postepeno pokretanje motora oko 5 sekundi, kratko i tiho krčanje 1-2 sekunde, posle čega motor ostaje na istoj brzini – verovatno je neispravan firmver diska. Ovakve probleme obično rešavamo. Pogledajte cenovnik, stavka Neispravan firmver.
 • Kliktanje više puta prilikom pokretanja diska, eventualno uz paljenje i gašenje motora, posle čega se motor ugasi – verovatno su oštećene glave. Takav disk ne treba dalje uključivati, već ga odneti u servis. Mi takve diskove ne popravljamo, pa potražite servis DataSolutions ili HelpDisc.
 • Nekoliko klikova prilikom pokretanja diska, posle čega motor ostaje da radi i ništa ne klikće – moguća su manja oštećenja na površini (loši sektori). Takav disk možete doneti u servis. Pogledajte cenovnik, stavka Manja oštećenja površine.

Disk se vidi u BIOS-u, ali ne podiže sistem

Ovo ne mora da znači da je disk neispravan. Često je problem do samog sistema, virusa ili nečeg trivijalnog. Ako se prikaže Windows ili Linux logo, a zatim se restartuje ili ispiše neka greška, često je u pitanju softverski problem, ali i manje oštećenje ploča (loši ili slabi sektori). Pogledajte cenovnik, stavka Manja oštećenja površine.

Eksterni hard disk u USB kućištu

dijagnostika eksternog hard diska

Priključite disk USB kablom na računar i pronađite opis koji najviše odgovara situaciji:

 1. ne čuje se motor, disk se ne vidi u sistemu
 2. motor se pokrene i ostane uključen, disk ne klikće, ali ga ne vidi računar
 3. disk klikće ili lupa, ne vidi ga sistem
 4. disk klikne par puta, motor ostane uključen, disk se ne vidi.

Pogledajte rešenje sa rednim brojem prema odgovarajućem opisu problema.

 1. Probajte sa drugim USB kablom, na drugom USB portu na računaru (na desktopu obavezno pozadi!). Pomerite kabl kod samog priključka u računar u jednu stranu i držite tako 10-ak sekundi, pa ako se disk pokrene, neispravan je konektor na kućištu ili na kraju USB kabla. Probajte sa drugim USB kablom, a zatim izvadite disk iz kućišta i probajte u računaru ili drugom kućištu. Ako se motor nikako ne pokreće, neispravna je elektronika, pa ako je u kućištu klasičan SATA disk, možete kupiti eksterno USB kućište i ubaciti u njega disk za probu, a možda ćete time i rešiti problem. Ako to ne uspe, pogledajte cenovnik, stavka Neispravna elektronika.
 2. Verovatno je oštećena površina diska. Sačekajte minut, dva. Ako se disk nekako instalira, potrebno je proveriti status programom HD Sentinel. Ako je Health manji od 100%, treba popraviti oštećenja. Pogledajte cenovnik, stavka Manja fizička oštećenja.
 3. Neispravne glave. Ovakav disk ne treba uključivati. Mi ne možemo spasiti podatke sa takvog diska, pa pokušajte kod naših kolega DataSolutions ili HelpDisc.
 4. Neispravan firmver, a to sami ne možete rešiti. Pogledajte cenovnik, stavka Neispravan firmver.

Nadamo se da smo vam pomogli da otkrijete kakav je problem pomoću naše online dijagnostike hard diska. Ako nijedan opis ne odgovara situaciji, potrebno je da donesete disk u servis na dijagnostiku. Naši serviseri će u kratkom roku ustanoviti šta je problem i koja bi bila cena da se spasu podaci.