Popravka hard diska

Da odmah razjasnimo, spasavanje podataka i popravka hard diska su dva različita pojma. Popravka hard diska je skup radnji kojima se disk dovodi u operativno stanje, da bi se sa njega spasili podaci. Popravka je skuplja od novog diska, pa nema svrhe raditi popravku ako nemate bitnih podataka.

Do kvara na hard disku može doći usled mnogih faktora: udarci u toku rada, pregrevanje, prekomerno korišćenje itd.. Obično prvo nastanu loši sektori, koji se polako šire i disk na kraju otkaže bez vidljivog razloga.

HD Sentinel, provera ispravnosti hard diska

Program “HD Sentinel” obavestiće vas na vreme o mogućem otkazu diska.

Najčešći kvarovi hard diska su mehaničke prirode. Tu spadaju: oštećena površina diska (loši sektori), slabe ili oštećene magnetne glave, neispravna elektronika. Ostali najčešći problemi su: izbrisani podaci i oštećen firmver (firmware).

Loši sektori na disku

Loši sektori na hard disku

Oštećenje na površini diska – loši sektori, najčešći su problem na hard diskovima. Nastaju tako što na nekom delu površine medija oslabi magnetni materijal i nije više u mogućnosti da čuva informaciju. Kada sistem potraži fajl sa oštećenog dela ploče, sistem se ukoči dok ne pročita informaciju ili odustane. Ako vam se često koči sistem, proverite ispravnost hard diska. Ovaj problem može dovesti do gubitka particija na disku.

Popravka hard diska sa lošim sektorima se nekada može rešiti iz konzolnog moda u koji ulazite kucanjem komande CMD u Start meniju Windows-a. Kada se otvori DOS prompt, kucajte: chkdsk x: /f za brzu proveru diska ili chkdsk x: /r za detaljnu proveru svih sektora. Pri tome, “x” je oznaka particije koju želite da proverite. Primer: “chkdsk d: /f” će proveriti particiju “D”. Ako proveravate sistemsku “C” particiju, moraćete da restartujete računar.

CHKDSK obično popravi manji broj loših sektora i nastavi normalno sa radom. Ako popravka stoji predugo na jednom mestu, prekinite ovu operaciju. U suprotnom je moguće oštećenje magnetnih glava. Važno je pratiti šta se dešava i prekinuti ako se čuje kliktanje ili ako disk radi duže od minuta po sektoru.

Diskovi sa puno loših sektora se rešavaju kloniranjem diska na posebnom uređaju. Treba razumeti da su oštećenja obično nepopravljiva i da fajlovi koji su zahvaćeni lošim sektorima ne mogu da se spasu. Ako je u pitanju neki veći i važniji fajl, tipa Outlook.pst, može se sačuvati i neispravan fajl, a zatim iz njega izvući sve što je moguće.

Loši sektori su samo naizgled lakši problem, koji često dovodi do mnogo većih problema ako mu se ne pristupi sa velikom pažnjom.

Slabe glave ili oštećene glave

Glave na hard disku

Loše magnetne glave se prepoznaju tako što disk veoma otežano čita fajlove bilo gde da se nalaze na disku. Takav disk se ne inicijalizuje odmah, već mu je potrebno i po nekoliko minuta da ga računar prepozna. Particije često nisu vidljive ili se prvo vide kao RAW.

U takvim slučajevima, potrebno je na posebnom uređaju isključiti glave koje su oslabile, kopirati sve ostalo, a zatim pokušati čitanje podataka sa lošim glavama. Ovakva popravka hard diska može da potraje jako dugo. Ukoliko inženjer proceni da je to štetno po podatke, vrši se zamena magnetnih glava, posle čega podaci postaju ponovo dostupni. Zamena glava je izuzetno komplikovan posao i potrebni su poslebni uslovi i oprema. Mi tako nešto ne radimo, ali možemo preporučiti Kompjuter Tehnika, Nepo System i Data Solutions.

Zamena elektronike na hard disku

Zamena elektronike na hard disku

Kvar elektronike na hard disku je vrlo čest problem kod WD diskova, gde obično izgori SMOOTH čip. Motor se po uključivanju diska ne pokreće. Ponekad progori i pločica ispod čipa, pa nije moguće popraviti elektroniku, već je potrebna zamena elektronike.

Moramo napomenuti da nije moguća prosta zamena elektronike sa istog diska, jer se pored toga mora uraditi i transfer ROM-a. Nekad se ROM nalazi u posebnom čipu, dok se kod novijih diskova nalazi u samom procesoru. Takva popravka je komplikovanija, ali moguća, što radimo vrlo uspešno.

Ostali najčešći problemi na hard diskovima su loš firmver (firmware), gubitak MFT tabele, obrisani podaci, virusi. O tim problemima ćemo se pozabaviti u posebnom članku.