Popravka hard diska

Glave na hard disku

Da odmah razjasnimo, spasavanje podataka i popravka hard diska su dva različita pojma. Popravka hard diska je skup radnji kojima se disk dovodi u operativno stanje, da bi se sa njega spasili podaci. Popravka je skuplja od novog diska, pa nema svrhe raditi popravku ako nemate bitnih podataka. Do kvara na hard disku može doći … Read more