Proverite ispravnost SD kartice

Ako se SD kartica odjednom ne vidi u telefonu ili računaru, potrebno je utvrditi da li je fizički neispravna ili ima neki softverski problem u vidu virusa ili oštećene particije. U slučaju fizički neispravne SD kartice, praktično ne postoji šansa da se spasu podaci, dok je u drugim slučajevima to vrlo moguće.

Ubacite karticu u računar, obično laptop, ako se pojavi upit da li želite da je formatirate, kliknite na No. Zatim kliknite desnim na My Computer (ili This Computer), pa Manage, Disk Management. Trebalo bi da se otvori spisak svih vidljivih medija za čuvanje podataka, pa i SD kartice, kao na slici.

Popravka SD kartice

Ovde se vidi ispravno kapacitet pod Removable disk (~30GB), pa su šanse za spasavanje podataka sa SD kartice sasvim dobre. Ovde je kartica imala problem sa izgubljenom particijom, što je čest slučaj ako se izvadi kartica dok joj telefon ili laptop pristupaju radi pregleda slika i slično. Zato je uvek dobro prvo odjaviti karticu, hard disk ili USB flash desnim klikom dole desno pored sata na Safely remove hardware (bezbedno uklonite uređaj).

U slučaju kad se ne vidi kapacitet SD kartice, možemo biti skoro 100% sigurni da je neispravna, osim ako su kontakti zaprljani. Neispravne kartice se ne mogu popravljati jer se sve nalazi u mikročipu zalivenom plastikom, pa mu je pristup nemoguć.

Ako ste imali sreće da se kartica vidi, možete je poslati ili doneti da spasimo podatke, a cena za ovakve slučajeve je vrlo povoljna.