Proverite ispravnost SD kartice

SD kartica

Ako se SD kartica odjednom ne vidi u telefonu ili računaru, potrebno je utvrditi da li je fizički neispravna ili ima neki softverski problem u vidu virusa ili oštećene particije. U slučaju fizički neispravne SD kartice, praktično ne postoji šansa da se spasu podaci, dok je u drugim slučajevima to vrlo moguće. Ubacite karticu u … Read more