Hard disk cyclic redundancy error

Ako Vam se prilikom kopiranja pojavi ovakva greška, znači da hard disk nije mogao da pročita neki fajl, najčešće zbog loših sektora na površini diska (bad sectors). Našem klijentu se disk nije više video u sistemu, pa smo uradili popravku bed sektora, particije i podaci su se ponovo videli. Ostalo je samo da se kopiraju podaci na novi disk, jer je ovaj, pored bad sector-a imao i upozorenje da je otkazivanje pitanje dana. Klijent je vrlo zadovoljan jer je tu imao jako bitne podatke koje je dobio ponovo nazad po najpovoljnijoj ceni u Srbiji.