Najteža popravka USB flash-a do sada

Danas smo spasili podatke sa teško oštećenog USB fleša, na kom je i memorijski čip bio napukao uz ivicu, pa nismo smeli da ga skidamo. Povezali smo vodove debljine dlake radeći pod lupom i sa extra finom lemilicom, a bilo je teško naći gde ide koja žica jer je pločica bila jako oštećena. Uz veru u uspeh ali realno i uz mnogo nade, priključili smo ga na kompjuter, i gle! Lampica je zatreperila, i USB flash se video u sistemu, sa svim podacima! Brže  bolje smo kopirali sve na hard disk. Vlasnica se jako obradovala, jer je tu imala mnogo poslovnih podataka.

Ovo je bila definitivno najteža popravka USB flash-a do sada. Ako i Vi držite važne podatke samo na flešu, dok još čitate ovo, iskopirajte sve u kompjuter, jer neke stvari nije moguće popraviti.