Popravljen polomljeni USB flash

Popravljen USB flash stick koji je slučajno bio polomljen u delu blizu metalnog konektora, i spašeni podaci za Iceberg Salat Centar. Operacija je bila veoma komplikovana jer su delovi i vezice jako sitni, a neki delovi su bili polomljeni!

Samo kopiranje podataka  je bilo jednostavno, jer je posle popravke USB flash bio potpuno funkcionalan.

NIKAD, ali NIKAD ne držite važne podatke samo na USB flešu! Možete ga izgubiti, polomiti, pokvariti priključivanjem na neispravan USB konektor, može biti izbrisan od strane virusa ili sasvim slučajno.

Važni podaci se uvek drže najmanje na 2 različita medija.