Spašena Access baza podataka

U kafiću “House” desio se kvar računara u toku rada sa Access programom za kasu, i izašli smo na lice mesta. Pošto je bio teži problem (hardverski), računar je odnet u servis i popravljen. Međutim, utvrdili smo da ne radi baza podataka, jer je fajl sa svim podacima bukvalno uništen. Umesto podataka, u jednom delu su bili bezvezni simboli.

Pomoću programa za oporavak izgubljenih fajlova, našli smo izbrisanu kopiju fajla i postavili je umesto starog, ali opet nije radilo jer je fajl bio zaključan sa šifrom. Usledilo je skidanje šifre određenim programom i na kraju je sve proradilo.

Ovde su primenjene razne tehnike, od popravke samog hard diska sa bad sector-ima (fizičkim oštećenjima ploča), pronalaženja nestalih fajlova, i na kraju skidanja šifre. Ovo je jedan od najgorih scenarija, pa je moralo da bude skupo i kod nas, zato REDOVNO PRAVITE ARHIVU VAŽNIH FAJLOVA!