Ne pokušavajte sami popravku!

Pre neki dan smo imali disk na kojem su greškom izbrisane particije i pokrenuta instalacija sistema. Pokušana je popravka nekim programima, posle čega su nestali svi podaci i disk nam je donesen da se spasi šta se spasti može.

Utvrdili smo da su nekim programom potpuno izbrisani podaci sa većeg dela diska. Umesto podataka, tu se nalazio samo prazan prostor, tj. gomila nula.

Ipak, uspeli smo da vratimo 1 particiju i podatke sa nje, ali su ostali važni dokumenti zauvek izgubljeni.

Ovo je samo potvrda da se ne treba igrati sa podacima, nego taj posao treba poveriti onima koji se time profesionalno bave i imaju veliko iskustvo u toj oblasti.