Najbolji medij za čuvanje podataka – HDD, SSD, USB flash ili DVD?

Svi mi imamo puno važnih fajlova, npr. slike dece, razne kucane ili skenirane dokumente, proračune, projekte, podatke o klijentima i slično. Korisnici računara uglavnom ne znaju da mogu izgubiti sve podatke bilo kada u slučaju kvara hard diska, čak i ako je računar potpuno nov! Podaci se u računaru najčešće nalaze na hard disku ili … Read more