Neispravne magnetne glave

bad sectorsNa svakom hard disku firmware dodeljuje određenu količinu sektora svakoj glavi (interleaved zone), pa tako npr. prvih 32.000 sektora pripada glavi 0, sledećih 32.000 sektora glavi 1 itd. i ovaj sistem se ponavlja. Ako je jedna od glava neispravna, programi za popravku loših sektora prijavljuju veoma mnogo loših sektora i bezuspešno pokušavaju da ih poprave. Zato prvo treba da se uradi samo pregled diska bez popravke, pa ako se ustanovi da je neka glava neispravna, ne treba pokušavati popravku površine diska niti kopiranje podataka jer se samo može pogoršati situacija.

U ovakvim slučajevima potrebno je pomoću posebnog uređaja pročitati samo podatke sa ispravnim glavama, jer će većina podataka biti spašena. Ukoliko bude potrebe, sledeći korak je zamena glava i čitanje preostalih fajlova.

magnetne glave

Lako možete utvrditi neispravnost neke od magnetnih glava ako počnete skeniranje površine diska na početku, 1/4, 1/2 i pri kraju diska, pa ako su svuda “loši sektori”, to je znak da je neispravna neka od glava.