Neispravne magnetne glave

Na svakom hard disku firmware dodeljuje određenu količinu sektora svakoj glavi (interleaved zone), pa tako npr. prvih 32.000 sektora pripada glavi 0, sledećih 32.000 sektora glavi 1 itd. i ovaj sistem se ponavlja. Ako je jedna od glava neispravna, programi za popravku loših sektora prijavljuju veoma mnogo loših sektora i bezuspešno pokušavaju da ih poprave. … Read more